Feuerhand met “Sturmkappe”

De bekende FH 276 is gedurende korte tijd  aangeboden in twee versies met een vergrote tank. Omdat petroleumlampen werden gebruikt als veiligheidslampen op de bouwplaats, was een brandtijd van meer dan 20 uur (standaardversie van de FH 276) gewenst om weekenden en vakanties te overbruggen. De 325 mm hoge FH 276 StK/70 heeft een tankvolume van 1200 ml en bereikt daarmee een brandtijd van 70 uur. 

Om diefstal te voorkomen kon op verzoek van de opdrachtgevers de naam van het bedrijf op de tank worden gestanst.

Als enige modellen van Feuerhand waren de FH 276 StK en zijn grote tankversies in de jaren 70 (1970 tot 1979) gemarkeerd met de fabricageperiode, die te vinden is op de vouw van de stormkap. 

De markering bestaat uit twee / drie cijfers onder elkaar. Het onderste cijfer geeft het productiejaar aan, de bovenste één of twee cijfers de productiemaand (bij voorbeeld: 3 6 komt overeen met de productie-periode maart 1976 – 1 1 1 komt overeen met de productiemaand november 1971).

De 325 mm hoge FH 276 StK/70 heeft een tankvolume van 1200 ml en bereikt daarmee een brandtijd van 70 uur.